Spořící bankovní alternativy

Spořící bankovní alternativy

Spořící bankovní alternativy, které naleznete v nabídce každých bank. Jedná se o bankovní produkty, jejichž hlavním cílem je zhodnocování finančních prostředků.
Jelikož spořícím bankovním účtům věnujeme celou webovou stránku, zmíníme se alespoň o dalších dvou zmíněných bankovních produktech.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je poměrně jednoduchý způsob zhodnocování financí. Podstata spočívá v jednorázovém vkladu peněz na bankovní účet. Po určitém termínu budou vaše peníze zúročeny danou sazbou. Úroková sazba může být buď fixní, tedy pevná, která se po celou dobu vkladu nemění, nebo variabilní, čili pohyblivá. Pohyblivá úroková sazba se mění. A to dle sazeb, které vyhlašuje Česká národní banka. Vložené prostředky na tomto účtu necháte nějaký čas bez povšimnutí. V případě, že z něj budete chtít čerpat před uplynutím lhůty, musíte počítat s tím, že se vám to prodraží. A to z důvodu, že za předčasný výběr platíte sankce. Tyto vklady jsou více úročeny než třeba běžné spořící účty. A to z důvody, že u termínovaného účtu jsou finanční prostředky vázány na delší časové období.
Termínované vklady nabízí v České republice nejen běžné banky, ale také družstevní záložny, které možná znáte pod rozšířeným názvem kampeličky.

Vkladní knížka

Další typem zhodnocení peněžních prostředků může být také vkladní knížka. Jedná se o jednu z nejstarších forem spoření u nás. V posledních letech však ztrácí svoji atraktivitu. V minulosti to byl jeden z nejvíce oblíbených druhů spoření. Vkladní knížka je vlastně dokument, který potvrzuje od peněžního ústavu přijetí vkladu, jeho výběr, připsání úroků a další peněžní operace. Jsou nabízeny zejména bankami a spořitelnami. Jedná se o bezpečný způsob zhodnocení peněz, neboť vklady na vkladních knížkách jsou ze zákona pojištěny.

S vloženým vkladem je možné disponovat jako majitel vkladu, nebo zmocněná osoba. Výše úrokové sazby se na vkladních knížkách dnes pohybuje od 0,1 % až k 3% ročně. Ovšem, abyste dosáhly úrokové sazby ve výši 3%, je nutné mít na knížce uloženou minimální částku 100 000Kč po dobu 3 let.

O webu

Potřebujete-li uložit někam své volné peněžní prostředky a zároveň požadujete jejich zhodnocení, nechcete však podstupovat velké riziko, jednou z nejlepších možností je vyřízení spořícího účtu. Jejich založení je velmi snadné, rychlé a bez zbytečných poplatků. Na českém trhu tento produkt nabízí nejen bankovní instituce, ale také družstevní. Jejich nabídka je odlišná, nabízí různá zvýhodnění a bonusy. Úročení je vyšší než například u běžného účtu. Úroky se pohybují kolem 3 procent. Máte-li zájem dozvědět se více o spořících účet, podívejte se na naši webovou stránku.